//

Automatická vnitřní myčka a plnička MP Keg 35 s ručním posunem

Start

MP KEG 35 slouží k vnitřnímu mytí a plnění keg sudů pivem či nealko nápoji s výkonem do 35 kegů/hod. Zařízení je vybaveno centrovačem keg sudů a pneumaticky ovládanými přítlačnými válci, včetně elektronického ovládání a ručního posunu sudů mezi jednotlivými hlavami.

MP Keg 35 obsahuje 1 mycí a 1 plnící hlavu. Mycí a plnící proces je automatický s ručním posunem mezi hlavami.


MP KEG 35 obsahuje:

 • Samostatně stojící základní podstavec s odkládacím stolem na sudy
 • Mycí hlavu pro automatické připojení k sudu, včetně pneumaticky ovládaných přítlačných válců
 • Plnící hlavu pro automatické připojení k sudu, včetně pneumaticky ovládaného přítlačného válce
 • Rozdělovač media a ovládací jednotku – kombinace ventilů pro přívod medií k mytí, kombinace ventilů pro odtokové ventily k mytí, kombinace přívodních a odtokových ventilů pro plnění – všechny ventily jsou pneumaticky ovládané přes magnetické ventily
 • Nádrž na mycí médium včetně čerpadla média, regulace teploty, armatur a propojení je pevnou součástí stroje (samostatné umístění znamená cenu navíc).
 • Pamětí programovatelné ovládání, typ HITACHI, včetně rozvaděče, ovládacího panelu a všech elektrokabelů pro vnitřní propojení.
 • Kontrolní články – kontrola těsnosti, hlášení mokrého a suchého stavu přes speciální vidličkovou sondu, kontrolu media přes tlakový spínač atd.
 • Oplachová média – studená a horká se odebírají z provozní sítě.
 • Použité ocelové konstrukční části jsou u zařízení vyrobeny z nerez materiálu.

Funkce

Mycí hlava

 • Výměna sudu
 • Přítlačení sudu a pokles zvedacího stolu
 • Přezkoušení těsnosti
 • Připojení a přezkoušení zbytkového tlaku
 • Vyfoukání zbytků
 • Předstřik (studená voda)
 • Vyfouknutí studené vody
 • Vstřik louhu (pulzačně)
 • Vyfouknutí louhu sterilním vzduchem
 • Vstřik horké vody (pulzačně)
 • Vyfouknutí horké vody parou
 • Paření
 • Odpuštění kondenzátu
 • Paření/nárust tlaku
 • Odpojení a odpuštění tlaku
 • Uvolnění sudu a zvedání zvedacího stolu
 • Automatická výměna sudu

Plnící hlava

 • Výměna sudu
 • Přítlačení sudu a pokles zvedacího stolu
 • Přezkoušení těsnosti
 • Držení tlaku páry
 • Připojení a dotaz na tlak
 • Odpuštění páry
 • Vyfouknutí páry pomocí CO2/vzduchem
 • Předpětí CO2/starý vzduch
 • Plnění
 • Odpojení a odpuštění tlaku
 • Vyfouknutí zbytku výrobku pomocí CO2
 • Vypláchnutí horkou vodou
 • Vyfouknutí horké vody pomocí CO2
 • Uvolnění sudu a zvedání zvedacího stolu
 • automatická výměna sudu