///

Myčky přepravek – s obracečem, bez obraceče

Start

Myčka přepravek je určena k odstraňování nečistot a mytí nedeformovaných přepravek z plastických hmot. Obraceč slouží k případnému odstranění střepů a velkých nečistot v přepravkách před vlastním mytím. Po umytí se přepravky na dalším obraceči vrátí do původní polohy.

Myčka přepravek je konstruována jako podélný tunel vybavený soustavou trysek. Procházející přepravky unášené řetězovým dopravníkem se při průchodu myjí tlakem mycího roztoku.

Funkce

 • Přepravky jsou dopravníkem transportovány do mycího tunelu, kde v první fázi probíhá vystřikování přepravek mycím roztokem teplým 60˚C.
 • Síty a sacím košem se mycí tekutina přivádí odstředivým čerpadlem do vystřikovacích trubek.
 • Intenzivní vystřikování provádí deset propojených vystřikovacích trubic, každá má po 5 tryskách s plochým střikem, které stříkají mycí tekutinu pod tlakem 3 atm.
 • Uspořádání vystřikovacích trysek zajišťuje důkladné očištění přepravek ze všech stran.
 • Ohřev mycí kapaliny je proveden parou – přímým vstřikem. Teplota mycí kapaliny je automaticky regulována termostatem.
 • Následuje sekce oplachová, kde jsou přepravky opláchnuty čistou vodou z vodovodu. Tato voda z konečného ostřiku je zachycována ve zvláštní nádobě a slouží k průběžnému doplňování mycího roztoku.
 • Další fází je krátký odkap a přepravky jsou po té unášeny ven z myčky.
 • Odsunový dopravník není součástí myčky, ale lze jej objednat.
 • Pro zabezpečení bezporuchového provozu vlivem zarůstání vystřikovacího systému trysek vodním kamenem by neměla tvrdost vody přesáhnout 10 německých stupňů.

Popis

 • Myčka je tunelová s průběžným dopravníkem.
 • Skříň je svařena z nerezového plechu tř. 17.
 • Tunel, rozvod vody, síto a sací koš jsou vyrobeny z nerezové oceli tř. 17. Po celé délce tunelu jsou odnímatelné kryty. Utěsnění krytů je zajištěno pomocí labyrintů.
 • Myčka je rozdělena na část mycí a oplachovou.
 • Regulace teploty v mycí nádrži je prováděna pomocí regulačního ventilu „Metrik“ a regulátoru teploty.
 • Ostřik je proveden vystřikovací soustavou trubek.
 • Dopravní řetězy jsou z nerez oceli.
 • Pohon dopravníku zajišťuje variátor.
 • Spodní část tunelu tvoří sběrnou nádrž mycího roztoku.
 • Cirkulaci mycího roztoku zajišťuje odstředivé čerpadlo.
 • Filtrace mycího roztoku je zajištěna šikmým sítem pod dopravníkem a sacím košem před sáním čerpadla.
 • Oplach je proveden vodou z vodovodu. Ze sběrné nádrže oplachové vody je doplňována hladina v mycí nádrži.
 • Ovládání myčky je soustředěno do panelu na myčce.

Mohlo by vás zajímat