/

Tunelový pastér na TOFU

Start

Tofu pastér slouží k průběžné parní pasterizaci tofu. Konstrukce stroje je jednopodlažní tunelová. Provedení je celonerezové s plně automatickým ovládáním.

Kontinuální provoz tunelového pastéru výrazně zvýší efektivitu výrobní linky a sníží náklady na provoz.

Funkce stroje

  • Produkty (tofu) se pohybují ve výrobní lince od balícího automatu do pastéru. Pomocí kinematického vstupního mechanismu na přísunovém dopravníku, překonávají smykové tření na přechodové liště a přecházejí na hlavní řetězový rošt.
  • Hlavní rošt unáší obaly postupně přes předehřívací zónu do pasterizační zóny, kde narůstá teplota až na požadovanou pasterizační teplotu. Prostor je vyhříván tepelným médiem, nízkotlakou párou.
  • Po opuštění pasterizační zóny vstupují obaly do zón chladících, kde jsou postupně ochlazovány chladící vodou.
  • Při výstupu produktů z poslední chladící zóny se tyto přesouvají přes přechodovou lištu na odsunový dopravník.

Čas pasterizace i celkové doby zpracování se reguluje na ovládacím panelu (za pomoci frekvenčního měniče) otáčkami motoru hnací převodovky, čili rychlostí posunu řetězového roštu. Teploty se nastavují také přímo na ovládacím panelu.

Výroba a instalace

Paster v provozu

Reference

  • Banská Bystrica, Slovensko (3x – 2019, 2020, 2021)
  • Slovinsko (2022)

Mohlo by vás zajímat