Vykladač lahví
//

Vkladač lahví, vykladač lahví

Start
Vkladače a vykladače lahví v provozu

Vkladače lahví

Vkladačem lahví jsou láhve vsazovány do přepravek. Přepravky jsou ke stroji přiváděny dopravníkem.

 • Láhve k zabalení běží nad dopravníkem přepravek do rozdělovacích kanálů akumulačního stolu. Speciální řazení obstarává nízkotlaký přechod z volného transportu do formace.
 • Aby mohl stroj pracovat, musí být do balící zóny přiveden úplný svazek přepravek a musí být dostatek lahví. Svazek přepravek může vjet do stroje pouze tehdy, pokud může vyjet svazek přepravek, nacházejících se ve stroji – to znamená, že nedochází ke zpětnému vzdutí. Pokud je na vstupu příliš mnoho přepravek nebo nejsou-li ve vodorovné poloze, zůstane stroj stát v čekací pozici.
 • Láhve jsou uchopeny jednotlivými uchopovači přes manžety, ovládané stlačeným vzduchem. Manžety jsou pro uchopení zavzdušněny. Pracovní rameno zvedne láhve ze stolu a nese tyto přes vodící rošt do přepravek. K uvolnění lahví musí být manžety odvzdušněny.
 • Rameno se zvedne a jede přes akumulační stůl lahví, aby uchopilo další lahve.
 • Přepravky jsou transportovány ze stroje, pokud může svazek přepravek úplně vyjet, nedochází ke zpětnému vzdutí, a před strojem musí stát připraven úplný svazek přepravek. Při vyjetí svazku přepravek je do stroje transportován další připravený svazek.
 • Pracovní pohyb stroje je prováděn nerovnoměrným převodovým klikovým mechanismem.
 • Pohon je zajištěn stop-motory (s výsuvnou kotvou/).
 • Je-li během automatického provozu přerušena jedna z bezpečnostních fotobuněk, stroj vypne. Znovuzapnutí stroje je možné po vynulování funkce „Bezpečnostní fotobuňka vyp.“
Vkladač lahví

Vykladače lahví

Vykladačem lahví jsou prázné láhve vyjmuty z přepravek. Přepravky jsou ke stroji přiváděny dopravníkem.

 • Stojí-li před strojem dostatečný svazek přepravek, může svazek přepravek vyjet ze stroje (není žádné zpětné vzdutí) do balící zóny. Zde je uzavírkou polohován. Přidržovače zabraňují vyzvednutí přepravek z dráhy při vykládacím procesu.
 • Rameno s jednotlivými podavači, ovládanými stlačeným vzduchem, klesne na láhve v přepravkách. Podavače se zavzdušní. Rameno s uchopenými lahvemi se zvedne a jede přes akumulační stůl lahví.
 • Odvzdušněním se podavače uvolní a láhve jsou vysazeny na akumulační stůl.
 • Rameno s podavači se zvedne a láhve jsou transportovány z akumulačního stolu.
 • Po vybalení lahví je svazek přepravek dopraven z vybalovací zóny a nový svazek přepravek s prázdnými lahvemi je připraven. Není-li připraven dostatečný svazek přepravek, nebo nemůže-li ve stroji se nacházející svazek přepravek vyjet (zpětné vzdutí), nebo nemohou-li láhve odcházet z akumulačního stolu (zpětné vzdutí lahví), zůstane stroj stát v čekací poloze.
 • Je-li během automatického provozu jedna z bezpečnostních fotobuněk přerušena, stroj se vypne. Zapnutí stroje je možné teprve tehdy, když je funkce „Fotobuňka spustila“ vymazána-zrušena.

Mohlo by vás zajímat